Lista wyjazdów

Nauka jazdy na snowboardzie

Czego uczą nasi instruktorzy snowboardu?

Program szkolenia snowboardowego jest oparty o strukturę systemu szkolenia Polskiego Związku Snowboardu według stopni sprawności technicznej. Szczegółowy program dla danej grupy szkoleniowej tworzy instruktor w oparciu o indywidualne potrzeby i umiejętności szkolonych osób, tak by szkolenie było dla nich możliwie najbardziej efektywne.

Szkolenie Snowboardowe na I stopień sprawności technicznej obejmuje:

  • oswojenie ze sprzętem i środowiskiem - zakładanie sprzętu, podnoszenie się i upadanie, pozycja podstawowa i równowaga, poruszanie się w terenie płaskim oraz na stoku, zwroty,
  • techniki podstawowe - ześlizgi proste i skośne z zatrzymaniem, jazda w skos i w linii spadku stoku, jazda wyciągiem, skręt ślizgowy rotacyjny,
  • podstawowe elementy freestyle'u - półobrót i obrót płaski frontside i backside, ollie, tailweelie, noseweelie.

Szkolenie Snowboardowe na II stopień sprawności technicznej:

  • techniki średniozaawansowane - skręt ślizgowy, ślizgowy NW, ślizgowy tyłem, śmig ślizgowy, skręt cięty, przejazd różnych form terenowych,
  • średniozaawansowane elementy freestyle'u - skok 180 frontside i backside na stoku w czasie jazdy, noseroll, tailroll, skok z grabem na skoczni.

Szkolenie Snowboardowe na III stopień sprawności technicznej zawiera:

  • techniki zaawansowane - skręt cięty NW, śmig cięty, skręt cięty tyłem, elementy techniki alpejskiej, freeride,
  • zaawansowane elementy freestyle'u - skok 180 frontside i backside z grabem i bez na skoczni, 50/50, BS boardslide, nosepress i tailpress na boxie.

Program szkolenia freestyle'owego zawiera wszystkie elementy freestyle'owe zawarte w programie szkoleń na I, II i III klasę sprawności technicznej.

Więcej informacji na temat techniki jazdy oraz nowości w systematyce szkoleń znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu Polskiego Związku Snowboardu.

Sprawdź nasze wyjazdy